Připravované knihy

Vyjde v brzké době

připravujeme....

Maráz Karel (ed.): Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II. 

Vyjde: září 2019

Cena: bude upřesněno
ISBN: 978-80-87542-27-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2 (lepená), 194 stran, 70 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je sborník aktualizovaných příspěvků z mezinárodní konference Ztráty a nálezy v pomocných vědách historických konané 18. a 19. října 2017 v Mikulově. Publikovány jsou tyto příspěvky: Numismatic catalogues and Digital Humanities; Příspěvek k moravskému mincovnictví 13. století na základě mincovního nálezu z Olomouce – Barvířské ulice; Nález pozdně římských mincí ve Vinkovci (Cibalae) ve světle depotů 2. poloviny 4. století. Z císařského rodiště do Moravského zemského muzea; Nález mincí z Jazovic (Starý Petřín) v kontextu numismatické podsbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě; Několik úvah editora nad zpřístupněním Pozůstatků desk zemských; Nález torza opisu urbáře kunštátského panství z roku 1631, jehož originál postrádáme; Objev části nezvěstné Rožmberské kroniky; Sbírka pečetí Antonína Masáka v Městském muzeu v Blatné; Nástěnné malby v místnosti č. 303 na hradě Kunštátu. Uměleckohistorický rozbor, datace, možná interpretace a objednavatel.

Palacký František: Popis království českého  

Vyjde: září 2019

Cena: bude upřesněno
ISBN: 978-80-87542-29-3
Další informace: 2. vydání, formát Square, vazba V2 (lepená), 308 stran.
Popis: Popis Království českého – čili, podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statků, měst, městeček a vesnic, někdejších hradů, tvrzí, klášterů a far, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi české, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu z r. 1848 vykonaného v jazyku českém i německém.

Description: A description of the Kingdom of Bohemia – or a detailed survey of all existing regions, manors, estates, towns, market towns and villages, former castles, fortresses, monasteries and parishes, as well as hamlets and many rundown settlements in Bohemia, with an indication of their populations according to a 1848 account drawn up in Czech and German.