Existují tři základní testy z DNA, které zkoumají naše předky. Nechal jsem podrobit svoji DNA jedním z nich, takzvaným testem Y-DNA, který odhaluje původ v otcovské linii (otec, jeho otec a jeho otec, atd…). Výsledek byl stanoven na haploskupinu J2b. V prostředí ČR je tato skupina vzácná, nositelů je méně než 2%.

Haploskupina J2b: Podle současných zjištění haploskupina J2 vznikla přibližně mezi 15 000–20 000 lety v oblasti Mezopotámie a je spojována s etnikem, jež přineslo do Evropy před cca 7000–5000 lety vynález zemědělství. V Evropě nacházíme nositele této haploskupiny často na Balkáně a v Itálii. Nejrozšířenější je na Kypru (37 % obyvatel) a na Krétě (34 % obyvatel). Je velmi rozšířená v oblastech, kam v Evropě zasahovala kultura doby bronzové (eneolitu). V Itálii je J2b spojována s Etrusky. Částečně ji mají ve své populaci i židé.

V oblasti střední Evropy šiřitelé zemědělství splynuli se zdejší společností lovců a sběračů poté, co své zkušenosti předali místním lidem. Později byla tato etnika v Evropě „převálcována“ silným vpádem dalších etnik (vynález metalurgie kovů, keltsko-germánsko-slovanské migrace).

Předek byl pravděpodobně někdo, kdo se znalostmi zemědělství (pěstování obilí, chov dobytka) přišel do střední Evropy před 7–5 tis. lety a usadil se zde. Původ raných zemědělců je kladen do západní Asie, pravděpodobně Zakavkazsko nebo dnešní Turecko (které v té době bylo etnicky zcela odlišné od dnešního Turecka).

Mapa výskytu haploskupiny J2b v Evropě