Vyjde v brzké době

Duben 2020

Lexikon nedotknutelných

Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku
sv. I (A-L), sv. II-1 (M-S), sv. II-2 (Š-Ž, dodatky, doplňky, přehledy)

Vyšlo: koncem dubna 2020
Cena: 1480,- Kč (za celý komplet)
ISBN: 978-80-87542-32-3
Další informace: 2. doplněné vydání, formát B5, vazba V2, celkem 1554 stran. (Jedná se o druhé doplněné vydání dvoudílného díla z let 1970 a 1980, a to formou reprintu.)
Popis: Zásadní dílo moravské toponomastiky podává celkový obraz rozsahu, výkladu a typů sídlištních jmen Moravy a Slezska, a to v historickém a vývojovém rámci. Je ceněno i v zahraničí. Publikace zachycuje názvy všech obydlených míst na Moravě a ve Slezsku – měst, městeček, vsí, osad, významnějších samot, hradů, tvrzí a zaniklých sídlišť. U každého jména jsou uvedeny historické doklady názvu místa od nejstarších záznamů až po dnešní znění, následuje jazykový výklad vzniku a vývoje jména. Evidovány jsou také nářeční podoby jmen. Do hesel jsou ve výběru stručně včleněny nejdůležitější události a fakta z místních dějin. Nynější vydání je spoluautorem Rudolfem Šrámkem minimalizujícím způsobem doplněno o nové doplňky a dodatky, které zpřesňují, doplňují či zavádějí nová hesla.

Září 2020
TLAMSOVÁ Hanka– Lexikon světem jdoucích
DOUBEK Jan – Lexikon větrných mlýnů a čerpadel

Rok 2020
MARÁZ Karel – Mikulovské kolejní kabinety III. (podzim 2020)
BLAHUŠ Marek, KOTAČKA Martin – Genetická genealogie (podzim 2020)
KOTAČKA Martin – Rejstřík svateb okresu Blansko (podzim 2020)
SPERÁT Ivo – Rejstřík svateb okresu Třebíč (podzim 2020)

Rok 2023
HLAVÁČEK Petr – Lexikon učitelů (2023)