Nabídka na zhotovení rodokmenu

rodokmen

Toužíte znát své předky, kde a kdy žili, čím byli?
Zajímá Vás, zda Vaši předci měli „modrou krev“? 
Chcete mít vyhotoven rodokmen nebo rodovou kroniku? 
Potřebujete znát historii Vašeho domu či statku? 
Chcete vědět, které polnosti vlastnili Vaši předci? 
Rádi byste měli staré katastrální nebo historické mapy?

Chcete někoho překvapit a potěšit neobvyklým dárkem? Neváhejte zavolat na tel. číslo: 776 674 709 nebo napište na: ivo@sperat.cz.

PhDr. Ivo Sperát – genealog s 20letou praxí: REFERENCE

O rodokmenech

Žádný rodokmen neobsahuje všechno. Nejprve se musíte rozmyslet, který typ rodokmenu si přejete zhotovit (viz níže). Vyberete si podle rodinných vazeb, které chcete sledovat. Obecně lze říci, že předci se dají sledovat do doby Třicetileté války (cca 1640). Zjišťuje se: kdy a kde se kdo narodil, kdy a kde měl s kým svatbu, kdy a kde zemřel, jaké měl povolání (čím byl). Z rodných, oddacích a úmrtních zápisů je možné dále vypsat (bylo-li uvedeno): kdo byl za kmotra, kdo za svědka při svatbě, kdo křtil, oddával, pohřbíval, příčina úmrtí, porodní bába, číslo domu, náboženství a podobně. Při předávání hotové zakázky Vám všechny zjištěné údaje v rodokmenu doložíme fotokopiemi originálních záznamů.

Typy rodokmenů

Otcovská linie


Základní rodokmen přímé otcovské
 (mateřské) linie – „původ rodu a příjmení“. Zaznamenává vždy jen otce a jeho ženu (otec otce atd…) až k zakladateli rodu. Zakladatel rodu je nejstarší zjištěný přímý předek.

Vývod z předků


Vývod z předků
 – „sociologická mapa předků“. Vidíte v něm jak se jmenovali vaši předci, kde žili, čím byli a jakého věku se dožili. Zaznamenává všechny předky, kteří se v sledu pokolení (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd…) podíleli na zplození osoby, pro níž se vývod sestavuje. Je tedy souhrnem všech jeho přímých linií pokrevenství po meči i po přeslici.
Vývod z předků je možné zpracovat do tohoto stromu lípa.

Rozrod


Rozrod
 – „sociální vazby rodu“. Zaznamenává veškeré potomstvo pocházející z jednoho společného páru předků. Do rozrodu patří všichni jedinci, muži i ženy, poutaní v přímé linii pokrevenství po meči i po přeslici k prvnímu manželskému páru (zakladatelům rodu) z něhož se rozrod sestavuje. Rozrod má širší rozsah než rodokmen a má význam nejen pro cíle historicky popisné, ale i pro zájmy genetické a demografické, jako jsou např. volba povolání, dědičnost, dlouhověkost apod.

Rodokmen – „rodokmen nositelů daného příjmení“. Zaznamenává otcovskou linii se sourozenci až k zakladateli rodu. Zakladatel rodu je nejstarší zjištěný přímý předek. Vnějším znakem členů rodu je společné příjmení. Vnitřním znakem členů rodu je pokrevenství po meči.

Ceny

Ceník je pouze orientační, vždy platí dohodnutá cena.

Přímá otcovská linie cca 5.000,- Kč
Vývod do 6. generace cca 31.500,- Kč
Rozrod dle dohody
Rodokmen dle dohody
Historie domu od 2.000,- Kč
Rešerše 300,- Kč/hod
Jeden matriční údaj 200,- Kč
Ostatní dle dohody