Původ příjmení Sperat: Vzniklo z latinského křestního jména Sperat(us), v překladu znamená „ten, který doufá“ (od toho opak Desperat = zoufalec). Sperat patřilo ve starověku ke klasickým jménům (cognomen) stejně tak jako např. Brutus, Dominicus, Octavianus, Tertullian, apod. Sperat už z běžného užívání vymizelo, přesto jej například Italové znají a vnímají jako jméno archaické. Určitě znáte ženskou podobu jména – Speranza (Espérance), do češtiny se překládá jako Naděžda. Existuje svatý Sperat, popraven 17.7.180, mluvčí skupiny Scilitánských mučedníků (obvykle bývá psán latinskou formou jako Speratus). Po tomto světci je na Sardinii pojmenováno město San Sperate, protože jsou zde uloženy jeho ostatky. Pro zajímavost ještě uvádím asi nejznámějšího nositele tohoto příjmení – Pavel Sperat (nar. 1484, zem. 1551), německý protestantský teolog, luterský reformátor. Byl blízký přítel Luthera a první, kdo na Moravu přinesl protestantismus, podle něj je pojmenována modlitebna v Jihlavě.

Rodokmen: Představím Vám náš vývod z předků (můj a mé paní), který začíná u našich potomků (Jana, Pavla a Lucie) a je zobrazen do 6. generace s fotografiemi, které se mi podařilo dohledat. Jinak mám některé větve vývodu zpracovány až po počátek matrik (vývod = rodokmen sestavený z rodičovských párů do cca 1600). 

Co se týče rozrodu, zde mám počátek v 16. století (1560) u prvního nositele příjmení Sperat v městečku Olešnice na Českomoravské vrchovině. Rozrod je sestaven kompletně s návazností na všechny žijící Speráty (v současnosti 28 mužů a 32 žen). Nebudu jej zde zveřejňovat, ale případným zájemcům budu rád prezentovat rozrod osobně (rozrod = všichni potomci nejstaršího nalezeného předka narození po mužské linii). Takže neváhejte napsat.

Vidlákové z Radslavic: V jedné z mých větví vývodu z předků jsem dospěl až ke starobylému rodu vladyků Vidláků z Radslavic na dvoře pod Svatoslaví, pánů na Pohořílkách, Zhoři, Ochozi a Černém lese. Uvádím zde jejich historiierbpečeť, tvrz a schéma návaznosti až k mé osobě.

Zajímaví předci: Chtěl bych zde rovněž uveřejnit několik zajímavých životopisů mých předků. Nejzajímavější považuji životopis mého prapradědečka Jana Apostla Nečase, který jsem našel v pozůstalosti svého dědečka. Tento životopis s drsnou skutečností odráží život v 19. století, bohužel není dokončen. Další listy nebyly nalezeny, nicméně ve fantazii si můžeme představovat mnoho různých, krásných konců…..

Další mimořádně zajímavý životopis je prababičky mé ženy Ludmily Štarhové rozené Suchánkové.

DNA test: existují tři základní testy z DNA, které zkoumají naše předky. Nechal jsem podrobit svoji DNA jedním z nich, takzvaným testem Y-DNA, který odhaluje původ v otcovské linii (otec, jeho otec a jeho otec, atd…). Výsledek byl stanoven na haploskupinu J2b. V prostředí ČR je tato skupina vzácná, nositelů je méně než 2%.