Současný pohled na zbytky tvrze

Původně zde stála templářská tvrz, doloženo listinou z roku 1290. V roce 1309 ves s tvrzí koupil opat třebíčského kláštera, který ji později dal jednomu ze svých manů. Konkrétně Vidlákům z Radslavic. Po 2. světové válce zde byl dělán sběžný průzkum muzem v Jihlavě a našla se zde chodba mezi tvrzí a sousedním statkem (č. 15) a sklepení se zbraněmi. Na základě typologie terénu, fotografií zbytků základů tvrze a mnohých zkušeností, vznikl model pravděpodobného vzhledu tvrze vypracovaný Františkem Podzimkem v létě 2022.

Pravděpodobný vzhled tvrze s detaily odkazující na templáře

S největší prvděpodobností se jednalo o přechodový typ tvrze zvaný „Motte“. Tvrz sloužila jen jako tvrz přechodná, k ochraně obyvatel při nebezpečí, do doby, než se nalezne vhodné místo k vybudování stabilní tvrze. Bala to věžovitá stavba s kamenným podložím, s dřevěnou zástavbou namítnutou mazanicí s vápnem, obehnaná hrázděním. Analogii můžeme hledat ve tvrzi Bezník (okr. Jičín).

Vizualizace @ Mgr. František Podzimek, 2022

Detail pravděpodobného vzhledu tvrze

Detail pravděpodobného vzhledu tvrze

Zpět na historii vladyků Vidláků z Radslavic