Z roku 1411 máme jediný důkaz rodového znaku. Předtím a ani potom se žádná malba nebo blasonování erbu nedochovalo. Po několikaletém bádání se mi podařilo objevit v „Mazuchově heraldické sbírce“ v Praze dosud jedinou existující malbu rodového erbu.

Na základě rodové pověsti a malby erbu můžeme usuzovat, že moravský rod Vidláků (Vidláků z Radslavic) pravděpodobně souvisí s českým rodem Vidláků (Vidláků ze Slavkova). Zdá se pravděpodobné, že Jan Vidlák z Radslavic byl bratr nebo bratranec (blízký příbuzný) Ondřeje Vidláka z Křešic. Větev česká se jeví jako hlavní (významnější), neb jejich erb nese barvu zlatou. Moravská větev (mladší nebo méně významnější) nese barvu stříbrnou.

Česká větev (Vidlákové z Křešic, Neustupova a Slavkova): jejich erb je polcený zlatočervený štít, v klenotu s červenými bůvolými rohy.

Moravská větev (Vidlákové z Radslavic): jejich erb je polcený červenostříbrný štít, v klenotu s červenostříbrnými bůvolými rohy.

Zpět na historii vladyků Vidláků z Radslavic